หน้าแรก

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นายเสกสรรค์ เขียวไกร รองผอ.สพป.กส.1 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมพิธีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ของสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ในวันที่ ศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตถาวโร-วงศ์มาลัย

วีดีโอที่น่าสนใจ