หน้าแรก

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร รองผอ.สพป.กส.1 ประธานกรรมการสืบค้นข้อมูล นำคณะกรรมการตรวจสอบอาคาร สปอ.ร่องคำ (เดิม) ร่วมกับนายอำเภอร่องคำ ที่ปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ กส.1144 ณ ที่ว่าการอำเภอร่องคำ

วีดีโอที่น่าสนใจ